BLOG
SYDV ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

Değerli vakıf çalışanı üyelerimiz,

Sendikamız Koop-İş, son 15 yılda çok önemli bir başarı ortaya koymuş, yaptığı örgütlenmelerle Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ içinde dördüncü büyük sendika olmuştur. 31 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan Çalışma Hayatı İstatistiklerine göre, Sendikamızın üye sayısı 62.857’dir.

Üyeleriyle birlikte ortaya çıkan bu güçle beraber Koop-İş, örgütlü olduğu tüm işyerlerinde başarılı toplu iş sözleşmelerine imza atmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan siz değerli üyelerimiz için yetki aldığımız günden itibaren de başarılı bir toplu sözleşme imzalanması için her türlü çaba ortaya konmuştur ve konmaya da devam etmektedir.

Değerli vakıf çalışanları,

Koop-İş’in 2004 yılından bu yana sürdürdüğü haklı ve kararlı mücadele, büyük bir zaferle sonuçlandı ve SYD Vakıflarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kamu işyerleri olduğu ve işletme toplu iş sözleşmesine tabi olduğu yasayla tescil edildi.

Uzun ve yorucu bir mücadeleyi zaferle sonuçlandırdık. Sizlerin kamu güvencesine kavuşması ve kamu işçisi olmanız için yaptığımız girişimler ve verdiğimiz yoğun çabalar sonucunda TBMM’de yasal bir düzenleme yapıldı.

 

Bu süreçte, 11.05.2018 tarihinde TBMM’ye sunulan ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7.maddesinde değişiklik öngören teklifi, 14.05.2018 tarihli TBMM Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Vakıfların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kamu işyerleri olduğunu ve işletme toplu iş sözleşmesine tabi olduğunu öngören bu teklif, 16.05.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulunda oylandı ve aynen kabul edildi. 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 7.maddesi ile de yürürlüğe girdi.

Değerli vakıf çalışanı üyelerimiz,

Sizlerle ilgili toplu sözleşme sürecinin daha iyi anlaşılabilmesi için yaşananları sizlere özet halinde sunmak istiyoruz.

 • 27 Haziran 2018 tarihinde TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Bağlı İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları için yetki belgesi alındı.
 • 7-8 Temmuz 2018 tarihinde vakıflarda çalışan üyelerimizin katıldığı toplu iş sözleşmesi taslak çalışması ve eğitim semineri düzenlendi ve bu toplantıda kararlaştırılan talepler ile teklif taslağımız hazırlandı.
 • Hazırlanan teklif taslağı 9 Temmuz 2018 tarihinde işverene tebliğ edildi ve görüşmelerin başlayacağı yer, gün ve saatin tespiti için bir toplantı talep edildi.
 • 10 Temmuz 2018 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önce  “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” sonrasında ise “TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” adıyla tek bir bakanlık haline geldi.
 • Taraflar 16 Temmuz 2018 tarihinde bir araya gelerek görüşmelerin başlayacağı tarih olarak 9.8.2018 tarihini tespit etti.
 • 2 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kuruluna devredildi.
 • 9 Ağustos 2018 tarihinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü toplantı salonunda bir araya gelindi ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.
 • TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı 10 Nolu işkolunda faaliyet gösteren İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) TÜHİS’e (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) üyelik başvurusunda bulundu ve üyeliği kabul edildi.
 • TÜHİS’e üyeliğin kabulünden sonra görüşmelere işverenin de katılımıyla işveren sendikası ile devam edildi ve 11-24 Eylül 2018 tarihlerinde iki toplantı yapıldı, teklif taslağı maddeler halinde görüşüldü.
 • Yasal süre içerisinde bazı maddeler üzerinde anlaşılamaması üzerine Resmi Arabulucu aşamasına geçildi ve Resmi Arabulucu başkanlığında 8 ve 21 Kasım 2018 tarihlerinde iki toplantı yapıldı, teklif taslağında uzlaşmaya varılamayan maddeler üzerinde müzakerelere devam edildi.
 • Resmi Arabulucu görev süresinin sona ermesinden sonra da taraflar bir araya gelmeye devam etti ve bu görüşmelerin sonucunda da 18 Aralık 2018 tarihli tutanak tutuldu.

Önemle belirtmek isteriz ki, çok kısa süre içerisinde çok büyük gelişmeler yaşandı. Taraflar sürekli değişen şartlar altında görüşmeleri sürdürmeye çalıştı ancak yukarıda detayları ile belirttiğimiz sürecin sonunda taslak üzerindeki anlaşılamayan aşağıdaki maddelerin çözümü için 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği Yüksek Hakem Kuruluna başvuruldu.

Yüksek Hakem Kuruluna sevk edilen uyuşmazlık konusu maddeler:

 1. Madde 1: Taraflar ve Tanımlar
 2. Madde 22: Unvan Değişikliği ve Nakiller
 3. Madde 28: Ücret Zamları ve Esasları
 4. Madde 29: İkramiye
 5. Madde 30: Sosyal Yardımlar
 6. Ek Madde

Sendikamız, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirlenen süreler dâhilinde toplu iş sözleşmesi sürecini devam ettiriyor. Yüksek Hakem Kurulu bu sürecin son aşamasıdır. Aldığı kararlar kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma” başlıklı 39. Maddesinde yer alan “Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanır” hükmü gereği henüz üyelik işlemlerini gerçekleştiremeyen vakıf çalışanlarının en geç Yüksek Hakem Kurulunun karar tarihine kadar üyelik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplu iş sözleşmesinden sadece sendika üyeleri yararlanabileceği için üye olmayanlar hak kaybına uğrayacaklardır.

Değerli üyelerimiz,

Bütün çabamız ve mücadelemiz, üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak, onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam ve ücret düzeyi sağlamaktır. Koop-İş Sendikası’nın kurulduğu 1964 yılından bu yana temel hedefi budur. O nedenle üye sayımız her geçen gün artmakta, bize inanan, güvenen, çoluk çocuğunun rızkını bize emanet edenler çoğalmaktadır.

Sizler için de en iyisini yaptığımıza ve yapacağınıza emin olmanızı istiyoruz. Tüm bu süreç boyunca güvenini ve desteğini hiç eksik etmeyen değerli üyelerimize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

 

Yönetim Kurulu

Görüntülenme Sayısı:3887
Etiketler
Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki