HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 7114

H&M'de GREVE DOĞRU

DÜNYA GİYİM MAĞAZASI DEVİ H&M’DE GREV KARARI

 

KOOP-İŞ SENDİKASI ÜYELERİNİN HAK VE ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN H&M İŞYERLERİNDE 4 EKİM’DE GREVE ÇIKIYOR.

 

SENDİKAMIZ BU HAKLI VE MEŞRU MÜCADELESİNDE TÜM ÇALIŞANLARI VE HALKIMIZI DESTEĞE ÇAĞIRIYOR

 

 

H&M yönetimi, ülkemiz çalışma yasaları ile işçi hak ve özgürlüklerinin bir kısmını hiçe saymaktadır.

 

H&M işvereni, 55 yıllık bir maziye sahip, ülkemizin altıncı büyük sendikası Koop-İş’i sınamak gibi bir anlayışa sahip ise, ona verilecek tek cevap Anayasamızdan, yasalarımızdan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarımızı kullanarak GREVE ÇIKMAKTIR…

 

Koop-İş Sendikası, yalnızca H&M mağazalarında temsil ettiği üyelerinden değil, 66 bin üyesinden, bir milyonu aşkın üyesiyle TÜRK-İŞ’ten ve parçası olmaktan onur duyduğu Türk işçi hareketinden aldığı güçle, bu uzlaşmaz tavra karşı temsil ettiği üyelerinin hak ve çıkarlarını sonuna kadar savunacaktır.

 

Koop-İş Sendikası, alacağı grev kararını 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde H&M’in tüm işyerlerinde kitlesel basın açıklamalarıyla ilan edecek, 4 Ekim 2019 tarihinde de, H&M işyerlerinde greve başlayacaktır.

 

Bundan sonrası, uluslararası mağazalar zinciri olan H&M’in sorunudur. İşçi hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, sosyal diyalog yollarını tıkayan ve ülkemiz çalışma yasalarına aykırı uygulamalar yapan H&M, ne yazık ki bu tavrından dolayı marka değerinden çok şeyler kaybedecektir.

 

Koop-İş Sendikası, Türk işçi hareketinin bir bütün olarak vereceği büyük destekle bu uzlaşmaz ve anlamsız yaklaşıma karşı tavrını tüketimden gelen gücünü de kullanarak ortaya koyacaktır.

 

Mücadelemiz haklıdır, meşrudur… Üyelerimizin insan onuruna yaraşır bir yaşam mücadelesi içindir. Sendikamız bu mücadeleden asla vazgeçmeyecek, sonunda kazanan tüm H&M çalışanları olacaktır.

 

 

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

 

Sendikamız Koop-İş, Türkiye’de perakende giyim mağazalarındaki ilk sendikal örgütlenmeyi gerçekleştirerek tarihsel bir başarı elde etti. Bu büyük ve önemli başarının ardından da H&M işveren temsilcileriyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladı. Çeşitli tarihlerde yapılan 5 ayrı toplantıda, toplam 36 madde üzerinde uzlaşmaya varıldı.

 

Ancak sendikamızın tüm iyi niyetine, sosyal diyalog çabalarına ve masada uzlaşma isteğine rağmen, H&M işvereni, sözleşmenin en önemli maddeleriyle ilgili haklı ve makul taleplerimizi kabul etmedi. Bu gelişme üzerine Resmi Arabulucu aşamasına geçildi. Ancak bu aşamada da anlaşma sağlanamadı. Böylece, işverenin uzlaşmaz tavrı nedeniyle tıkanan görüşmelerde GREV KARARI aşamasına gelindi.

 

Bu noktaya gelmemize neden olan süreci kısaca özetleyecek olursak, görüşmelerin seyri şu şekilde oldu:

 

1.Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetki belgesi 18 Mart 2019 tarihinde alındı.

 

2.Taraflar toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yasada belirlenen 60 günlük süre içerisinde; 24.04.2019, 10.05.2019, 24.05.2019 ve 19.06.2019 tarihlerinde İstanbul’da dört ayrı toplantı yaptı. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yasada belirlenen 60 günlük süre içerisinde anlaşamayınca resmi arabulucu safhasına geçildi ve arabulucu gözetiminde 10.07.2019 tarihinde bir toplantı daha gerçekleştirildi. Bu toplantıda da anlaşma sağlanamadı ve 25.07.2019 tarihinde resmi arabulucu aşaması sona erdi.

 

3.08 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 60 günlük grev aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Sendikamız 04 Ekim 2019 tarihine kadar H&M işyerlerinde grev kararlarını asacak ve yine en geç bu tarihte greve başlayacaktır. Gücümüzü denemek isteyenlere H&M’de çalışan sendikamız üyeleri ile tüm işyerlerimizde sayısı 66 bini bulan üyelerimizden aldığımız güç ve kanunlar çerçevesinde gerekli cevabı vereceğimizden bize inanan ve güvenen hiçbir üyemizin endişesi olmasın.

 

 

NEDEN GREVE GİDİYORUZ?

 

Sendikamız sosyal diyaloğa verdiği önemden ve işyerlerine zarar vermemek ve işyeri huzurunu bozmamak için bugüne kadar hassas bir süreç yürüttü ve toplu iş sözleşmesinin masada bitirilmesi için bütün yolları denedi. Ancak işveren, sendikamızın tüm bu iyiniyetli yaklaşımlarına kayıtsız kaldı ve daha önce işyerlerinde yayınladığı grevi kırmaya yönelik bildiri ile de bu tutumunu açıkça ortaya koydu.

 

Sendikamız toplu iş sözleşmesi taslak çalışmaları sırasında üyelerinden gelen talepleri topladı ve bu talepleri teklif haline getirerek işverenle müzakerelere başladı. Bu müzakereler esnasında bazı maddeler üzerinde anlaşmaya varıldı ancak temel konular üzerinde mutabakat sağlanamadı. İşverenin yayınladığı, “Sendika toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ek teklif verdi, teklifini artırdı” iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

 

Uyuşmazlık konusu maddelerin neler olduğu ve görüşmelerin neden grev uygulama aşamasına geldiği ile ilgili değerlendirmelerimiz aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

 

1.H&M Türkiye Ülke Müdürü, Nisan 2019’da Habertürk’e verdiği röportajında “Türkiye’nin 72 ülke arasında 4 sene üst üste satış birincisi olduğunu, mağazalarda ve online satışta her sene toplam %10 büyüme öngördüklerini, 7-8 senelik süreçte pazar paylarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini” belirtmiştir. 

 

Bu açıklamalardan sonra, ülkemiz ekonomisinde yaşanan sıkıntılar, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına rağmen maalesef komik olarak nitelendirebileceğimiz bir teklifle karşı karşıya kaldık. H&M işvereni birinci yıl için %2 oranında bir ücret artışı teklifi yapmıştır. Görüşmelerde üzerinde anlaşılan kapsam maddesine göre yaklaşık 2620 çalışan sözleşme kapsamındadır. 2620 işçinin 2100’ünde baz ücretlerin asgari ücret olduğu düşünüldüğünde bu teklifin konuşulacak veya üzerinde düşünülecek bir tarafı yoktur.

 

Dört yıl üst üste satış birincisi olan H&M’in, bu başarısının arkasında, H&M çalışanlarının emeğinin olduğu maalesef unutulmuştur.

 

2.Haftada iki gün tatil (iki off) talebimiz müzakerelerin temel maddelerinden olmuştur. H&M işvereni merkez ofis ile çalışanlarının bir kısmına haftada iki gün tatil uygularken bir kısmına ise bir gün tatil uygulamaktadır.

 

İşveren çalışanları arasında eşitlik ilkesine aykırı davranıp ikili bir uygulama yapmakta ve çalışma barışını bu yolla bozmaktadır.

 

Sendikamız, iki gün tatil uygulamasının genel bir kurala bağlanarak tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesini, mevcut adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını talep etmektedir.

 

3.H&M’de çalışanlar arasında yapılan bir başka ayrımcılık ise yemek yardımı konusundadır. Mevcut uygulamayla merkez ve bölge ofislerinde çalışanlara 27 TL, mağazalarda çalışanlara 20 TL yemek yardımı yapılıyor. 

 

Müzakerelerde hep tartışılan ve uluslararası görüşmelere konu olan yemek yardımı uygulamasındaki yasa dışı uygulama, sendikamızın tüm uyarılarına rağmen devam etmektedir. İzahı çok güç olan bu uygulama çalışanlar arasında rahatsızlıklara neden olmakta ve çözülmesi gereken bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. H&M’in yaklaşımı bu konuda da maalesef değişmemiş ve uyuşmazlığa konu olmuştur.

 

Bütün görüşmelerde işveren çalışanlar arasında ayrım yapmadığını belirtmesine rağmen bu uygulama ile ülkemiz kanunları ve kendi prensipleri ile ters düşmektedirler.

 

 

4.Kısmi süreli çalışanlar (part-time) o hafta/ayda ne kadar çalışacaklarını bilmiyorlar! “Bugün geldin ama iş yok git”, “Yarın belki gelirsin ama garanti değil” şeklinde bir çalışmaya ülkemiz kanunları izin vermediği gibi sendikamız da izin vermeyecektir.

H&M çalışanlarının yaklaşık %60’ı kısmi süreli çalışanlardan oluşmaktadır. Bu çalışanların büyük çoğunluğu da haftalık 30 saatin altında çalışmaktadır. Sendikamız kısmi süreli çalışanlar için iş sözleşmelerine yazılan “azami 30 saat çalışırlar” ibaresinin yasalara aykırı olduğunu, üyelerimizin o hafta/ayda ne kadar çalışacaklarını bilme hakkına sahip oldukları belirtmiştir.

 

Ayrıca günlük çalışma süreleri 4 saat 15 dakikanın altında olan kısmi sürelilere yemek yardımı ödenmemektedir. Bu hiçbir şekilde izah edilebilecek bir durum değildir. Örneğin akşam 16.00 ile 20.00 arasında çalışanlara yemek ücreti ödenmemekte ve zaten zor şartlarda çalışmakta olan üyelerimiz adeta cezalandırılmaktadır.

 

5.Ülkemizdeki hemen hemen tüm sendikalı olan ve toplu iş sözleşmesi bulunan işyerlerinde işçilere ödenen ikramiye hususunda da Sendikamızın talepleri gereken karşılığı görmemiş ve konu uyuşmazlığa taşınmıştır.

 

6.Toplu iş sözleşmesi teklif taslağımızda yer alan sosyal yardımları konu alan maddeler üzerinde de yaklaşım farklı olmamış ve ortak bir noktada anlaşma şansı yakalanamamıştır.

 

Bu süreçte üye olsun olmasın tüm H&M çalışanlarını haklı davamıza desteğe davet ediyoruz. Gelişmelerden üyelerimiz sürekli olarak bilgilendirilecektir.

 

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki