HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 11025

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDE UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN MADDELER YÜKSEK HAKEM KURULU’NDAN ÇIKTI

 

 

 

Değerli vakıf çalışanları;

Yüksek Hakem Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı (10 Nolu İşkolunda Faaliyet Gösteren) İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Sendikamız arasındaki uyuşmazlık hakkında kararını verdi ve tarafımıza tebliğ etti.

Bugün ilk örgütlenmemizi 2004 yılında başlattığımız zor ve yorucu mücadelenin nihayet sonuna geldik ve hedefimize ulaştık. Sendikal hareketin en uzun ve en kararlı mücadelelerinden birini sizlerle birlikte yaşadık. Karamsarlığa kapıldığımız anlar oldu ama sizlerden aldığımız güç ve destekle asla vazgeçmedik.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Bağlı İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları için uygulanacak İŞLETME toplu iş sözleşmemiz 01.07.2018 – 30.06.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.  

Altını çizerek belirtmek isteriz ki! Bu toplu iş sözleşmesinin tarafı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) olup, Vakıf çalışanları da Kamu İşçisidir. Gerek 7144 sayılı kanun gerekse de toplu iş sözleşmemiz sonrasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Kamu İşyerleri olduğu, çalışanlarının da iş güvencesi kapsamında kamu işçisi oldukları konularında tartışılacak bir husus kalmamıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı (10 Nolu İşkolunda Faaliyet Gösteren) İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Sendikamız arasındaki uyuşmazlık hakkında verilen kararın;

 1. Birinci Maddesi ile “TARAFLAR” düzenlenmiştir. Kararda aşağıdaki ifade aynen yer almaktadır.

Bu İşletme toplu iş sözleşmesinin tarafları, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ilgili olmak üzere T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) adına TÜHİS- Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri (Koop-İş) Sendikasıdır.”

 1. 22. Maddesi ile “UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİLLER”  düzenlenmiştir. Kararda aşağıdaki ifade aynen yer almaktadır.

“Vakıfların tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.”

Açıklama: 7144 sayılı Kanun, Toplu İş Sözleşmemiz ve yargı kararları sonrasında başka bir vakıfta görev almak isteyen üyemiz, isterse vakıf değişikliği yapabilecek hatta farklı vakıflarda aynı unvanla görev yapan üyelerimiz karşılıklı olarak yer değiştirebileceklerdir.

Bu şekilde başka bir vakfa nakil giden üyelerimiz, mevcut hakları ve kıdemleri ile geçiş yapacaklarından ne mali hakları ne kıdeme bağlı hakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin hakkı gibi) konularında herhangi bir hak mahrumiyetine uğramayacaklardır.

 1. Toplu iş sözleşmesi 01.07.2018 – 30.06.2019 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde bir yıl sürelidir.

Açıklama: 01.07.2019 tarihinde yürürlüğe girecek ikinci dönem toplu iş sözleşmesi için gereken yasal sürelerin içerisinde bulunmaktayız. 01.07.2019 tarihinden sonra yürürlüğe girecek toplu iş sözleşmesi için Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Sendikamız arasında ikinci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacaktır.

 1. 28. Maddesi ile “ÜCRET ZAMMI” düzenlenmiştir. Kararda aşağıdaki ifade aynen yer almaktadır.

“Mevcut uygulamaya devam edilir.”

 1. 29. Maddesi ile “İKRAMİYE”  düzenlenmiştir. Kararda aşağıdaki ifade aynen yer almaktadır.

“Vakıflarda çalışan işçilerin almakta olduğu mevcut ikramiye gün sayısı sendika üyesi işçiler için 10 gün (5x2=10) artırılarak ödenir. Bu ödemenin 52 günlük kısmı ilave tediye niteliğinde olup ayrıca ilave tediye ödemesi yapılmaz.”

Açıklama: Vakıf çalışanlarının 6772 sayılı İlave Tediye Kanunu kapsamında çalıştıkları konusunda tereddüt kalmamıştır. Almakta olduğumuz 60 günlük dışın da ilave 10 günlük kazanım ile beraber toplamda 70 gün ikramiye ödemesi kararlaştırılmıştır.

 1. 30. Maddesi ile “SOSYAL YARDIMLAR” düzenlenmiştir. Kararda aşağıdaki sosyal yardımlar yer almaktadır.
 • Sendika üyesi işçilere fiilen çalıştıkları her gün için brüt 7,00 TL/Gün yemek yardımı yapılacaktır.
 • Sendika üyesi işçilere 01.07.2018 tarihinden geçerli olmak üzere her ay brüt 40,00 TL/Ay yakacak yardımı yapılacaktır.
 • Çocuğu olan üyelere 01.07.2018 tarihinden geçerli, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 35,00 TL çocuk yardımı yapılacaktır.
 • Sendika üyesi işçilere Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce 100,00’er TL bayram yardımı ödemesi yapılacaktır.
 • İşveren işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartıyla yılda bir kez eylül ayında ödenmek üzere;
 • İlkokul için 135,00 TL,
 • Ortaokul için 145,00 TL,
 • Lise ve dengi okullar için 160,00 TL,
 • Yüksekokullar ve Üniversite için 190,00 TL

Tutarında öğrenim yardımı yapar.

 • Yol yardımı ile ilgili mevcut uygulamalara devam olunur.
 • Sendika üyesi işçilerin evlenmeleri halinde 200,00 TL evlenme yardımı yapılır.
 • Doğum yardımı ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 • İşçinin iş kazası sonucu ölümü halinde 1.650,00 TL, normal ölümü halinde 1.350,00 TL, eş ve çocuk, anne ve babasının ölümü halinde 450,00 TL ölüm yardımı yapılacaktır.
 • Askere giden üyelere 530,00 TL askerlik yardımı ödemesi yapılacaktır.
 1. EK MADDE-1 ile “Bu toplu iş sözleşmesinden önce işveren tarafından işçilere çıplak ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme var ve bu ödeme sözleşme ile verilenlerden az ise mahsup edilir, çok ise mükerrer olmamak üzere mevcut uygulamaya devam olunur.

Bu toplu iş sözleşmesinden önce işveren tarafından işçilere çıplak ücret dışında bu toplu iş sözleşmesinde yer almayan ve herhangi bir ad altındaki ödemeler mükerrer olmamak üzere ödemeye aynen devam olunur.”

Değerli Vakıf çalışanları;

Bundan sonraki süreçte, toplantı tutanakları ile Yüksek Hakem Kurulu kararı bir araya getirilecektir. Bu redaksiyon işlemi birkaç gün içerisinde tamamlanacak ve nihai metin taraflarca imzalanacak ve sizlere ulaştırılacaktır.

Tüm bu süreç boyunca, güvenini ve desteğini sendikamızdan hiçbir zaman eksik etmeyen siz değerli üyelerimize teşekkür ediyor, sözleşmenin başta vakıflarda çalışan üyelerimize olmak üzere Sendikamıza, İşverene ve çalışma hayatına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki