HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 745

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

Genel Başkanımız Eyüp Alemdar'ın da yönetiminde yer aladığı konfederasyonumuz TÜRK-İŞ'in 23. Dönem Başkanlar Kurulu,  17. Toplantısını Ankara'da gerçekleştirildi.

Ülke ve çalışma hayatıyla ilgili gündemdeki konuların değerlendirildiği toplantıya Sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Metin Güney katıldı.

TÜRK-İŞ, toplantı sonrası bir basın açıklaması yaparak, aşağıdaki hususların duyurdu;

 

1- 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnaınenin 127'nci Maddesi ile 375 sayılı KHK'ye eklenen Geçici 23'ncü Maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, personel çalıştırılınasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarına alınmaları sağlanmıştır.

Bu düzenleme, özellikle kapsamdaki kamu taşeron işçisi ve aileleriyle birlikte toplumun önenıli bir bölümü tarafından olumlu karşılanmıştır. Ancak, KİT'lerde ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçilerinin kadro talebi verilen sözlere rağmen karşılanmadı. Aynı şekilde; yemekhane ve çağrı merkezi gibi personel giderinin yüzde 70'in altında düşebildiği birçok hizınet alım işinde çalıştırılan taşeron işçiler, çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin ihalelerde çalışanlar; danışmanlık ve mal alım ihaleleri, anahtar teslim işleri kapsamında çalışanlar da kadroya alınmadı. Kapsam dışında kalan işyerlerinde çalışanlar da bir düzenlemeyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyi beklemektedir. Asıl işte yıllardır çalıştığı halde, yapılan düzenleme sonucu kadro hakkından mahrum bırakılan işçilerimizin haklı talebi -verilen söz doğrultusunda- bir an önce yerine getirilmelidir. Kamuda taşeron uygulaması taınamıyla sona erdirilmelidir.

2- Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan işçilere Yüksek Hakem Kurulu tarafindan karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmelerindeki ücret, mali ve sosyal haklar uygulanmaktadır. Buna göre, ücret zammı altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4,0 oranındadır. Aylık ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı, sorumluluk primi ile yıllık ödenen öğrenim, bayram yardımı benzeri ödemeler de düşük tutarda belirlenmiş ve üç yıllık dönem boyunca da sabit tutulmuştur. Kaldı ki, ücret zammının uygulanması ile ilave tediye ödenmesi hususlarmda da farklılıklar bulunmaktadır.

Oysa 2018 yılı sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 20,30 oranında gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Programa göre öngörülen TÜFE yılsonu değişim oranı ise 2019 yılı için yüzde 15,90 ve 2020 yılı İçin yüzde 9,80'dir. Sürekli İşçi kadrosuna geçirilen İşçiler İle ailelerinin beklentisi "ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün yerine getirilmesi ve geçim şartlarının öncelikle iyileştirilmesidir.

3- Cumhurbaşkanlığının 481 sayılı Kararıyla Sakarya'da Tank Palet Fabrikası olarak bilinen I. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Milli bir kuruluşumuz, savunma sanayiimizin önemli bir işyeri için alınan karar yeniden değerlendirilmelidir.

Özelleştirınenin ülke gündemine girdiği tarihten bu yana işçi kesimi olarak yapılan eleştirilerde her zaman Türkiye gerçeği ön planda tutulmuş, ülke ekonomisi ve çalışanlar açısından özelleştirmenin doğuracağı sakıncalara dikkat çekilmiştir. Özelleştirme uygulamalarının kamuoyuna sunulduğu gibi ekonomide olumlu sonuçlara yol açmadığı yaşanan gelişınelerle ortaya çıkmıştır. Türk Telekom, SEKA, Şeker Fabrikaları bunun güncel ve somut örneğidir. Yerli ve milli üretim, kendi kaynaklarımıza dayalı sürdürülebilir büyüme ekonomik bağımsızlığımız için vazgeçilmezdir.

4- Sendikal haklar demokratik sistemin olmazsa olmaz şartı, aynı zamanda toplumsal barşın da bir gereğidir. Sendikal örgütlenme ile toplu iş sözleşmesine ulaşabilmenin önünde sayısız engeller bulunmaktadır. İşçiler herhangi bir ayırım ve baskı olmaksızın kendi istedikleri sendikaya katılma hakkına sahiptir. Bu hak anayasal güvence altındadır.

Çalışına ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarları korumanın etkin araçlarından olan grev hakkı fiilen uygulanamaz noktadadır. Örgütlenme özgürlüğünün sağlanması ve önündeki engellerin kaldırılnıası öncelikli bir konudur. Yasamanın üzerine düşen görev, bunu sağlayacak tedbirleri uluslararası ilkeleri doğrultusunda düzenlemesidir.

5- Konfederasyonumuz üyesi sendikaların 2019 yılında kamuda müzakereleri yapılacak toplu iş sözleşmelerinin, geçtiğirniz dönemlerde olduğu gibi, Başkanlar Kurulu tarafından oluşturulacak "Koordinasyon Kurulu” tarafından koordine edilmesi kararlaştırılmıştır. 2019 yılında da kamu işyerlerinde örgütlü sendikalarımız ortak hareket edecek ve toplu İş sözleşme görüşmelerini koordinasyon içinde birlikte yapacaktır.

6- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, üye sendikalarıımz tarafından işçilerin hak ve çıkarlarının korunması için uygulanan grevler İle örgütlenme ve toplu İş sözleşmesi sürecinde sürdürdükleri bütün meşru ve haklı eylemleri desteklemektedir.

 

Koop-İş Sendikası

Basın Bürosu

SON EKLENEN HABERLER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KÜRESEL EYLEM HAFTASI

PETROL-İŞ YÖNETİCİLERİNDEN TÜRK-İŞ'E ZİYARET

BAKAN SELÇUK TÜRK-İŞ'İ ZİYARET ETTİ

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU İSTANBUL'DA TOPLANDI
 

SON DAKİKA!

 

KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ANLAŞMA

TÜRK-İŞ'TEN KAMUOYUNA DUYURU

TÜRK-İŞ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK TÜRK-İŞ'İ ZİYARET ETTİ.

KILIÇDAROĞLU TÜRK-İŞ'İ ZİYARET ETTİ

MUSTAFA DESTİCİ'DEN TÜRK-İŞ'E ZİYARET

TÜRK-İŞ'İN 67. YILI KUTLU OLSUN!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜRK-İŞ'i Ziyaret Etti.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY BLOOMBERG HT'DE CANLI YAYINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

TÜRK-İŞ YÖNETİMİ MANSUR YAVAŞ'I ZİYARET ETTİ

TÜRK METAL SENDİKASI’NIN 16. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI 

ALEMDAR TEKGIDA-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI

KAMU KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI, HÜKÜMETE TEKLİF SUNULDU

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

ESKİŞEHİR VALİSİNE NEZAKET ZİYARETİ

ANTALYA VALİSİNDEN TÜRK-İŞ'E ZİYARET

12.ÇALIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU SAMSUN'DA TOPLANDI

TÜRK-İŞ BÖLGE VE İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

TÜRK-İŞ Yönetimi Ankara Valisi'ni Ziyaret Etti...

 

 

 

 

 

ALEMDAR "TÜRK HUKUKUNDA SENDİKAL HAKLAR" SEMPOZYUMUNA KATILDI

TÜRK-İŞ’TEN KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN EK ZAM TALEBİ

MERAL AKŞENER, TÜRK-İŞ YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİ...

TÜRK-İŞ’İ ZİYARETİM YAŞANANLARA KARŞI BİR CEVAPTIR...

TOBB, TİSK, TESK, KAMU-SEN heyeti, 11 Aralık 2018 Salı günü TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY’ı ziyaret etti.

TÜRK-İŞ’TEN, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA “VERGİ ADALETİ” BAŞVURUSU

 

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU TÜRK-İŞ YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİ

TÜRK-İŞ Yönetimi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nı Ziyaret Etti.

AĞBAL‘DAN TÜRK-İŞ‘E ZİYARET

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ali İhsan Yavuz, TÜRK-İŞ‘i Ziyaret Etti...

ALEMDAR SOKAK ATIK TOPLAYICILARININ ÇALIŞMA KOŞULLARINI İYİLEŞTİRME İMZA TÖRENİNE KATILDI

KONFEDERASYONUMUZ TÜRK-İŞ 66 YAŞINDA

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki