HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 270

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

2022 yılının 1 Mayıs'ını, ülkemizde ve dünyada yaşanan küresel ekonomik krizin, pahalılığın, enflasyonun, işsizliğin; hepimizi yorgun düşüren küresel salgının, dört bir yanımızda süren savaşların gölgesinde kutluyoruz...

Tüm dünyada yaşanan ve Covid-19 Pandemisiyle de şiddeti artan ekonomik kriz, ülkemizde de etkisini gösteriyor. Krize bağlı olarak enflasyon son yirmi yılın en yüksek noktasına gelirken, temel ihtiyaç maddeleri de dahil olmak üzere pek çok ürün giderek zamlanıyor. İşçi ve emekçiler, her geçen gün gelen zamlarla ve yüksek enflasyonla başa çıkmaya çabalıyorlar. İşsizlik ise en önemli sorunlardan biri halinde. İşsiz milyonlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Halen bir işte çalışanlar ise işsiz kalma korkusuyla daha kötü koşullarda çalışmaya razı olmak zorunda bırakılıyor… İşçi ve emekçiler, bu sorunların yanı sıra kayıt dışı ve güvencesiz çalıştırılma, mobbing, adaletsiz ücret ve haksız işyeri uygulamaları, kazanılmış hakların ellerinden alınma çabaları gibi sayısız sorunla boğuşuyor.

*   *   *

Sendikalı çalışma düzenindeki işçiler, Küresel krizin meydana getirdiği olumsuz koşullardan nispeten daha az etkilendiler. Sendikalarının elde ettiği güvence ve kazanımlarla, krizden belli bir ölçüde korunabilen sendikalı işçiler, bu olumsuz ekonomik koşullar ve çalışma şartları içinde ayakta kalabildiler. Fakat sendikasız milyonlar, kriz ortamından son derece olumsuz şekilde etkilendi.

İçinden geçmekte olduğumuz koşullar, sendikal örgütlenmenin ücretli çalışanlar için ne kadar büyük bir önem taşıdığını bir kez daha gösterdi. Emeğiyle geçinenlerin bir araya gelmekten, sendikalarda birleşmekten başka bir kurtuluş yolu olmadığı, bu kriz döneminde bir kez daha görüldü. Yetersiz ücretin, güvencesiz çalışmanın, geleceksizliğin, kuralsızlığın panzehirinin sendikalaşmak ve bir araya gelmek olduğu iyice anlaşıldı.

Koop-İş Sendikası olarak, başta işkolumuzda çalışan sendikasız milyonlar olmak üzere tüm ücretli çalışanları, sendikalarda birleşmeye çağırıyoruz. Haklarımızı korumanın tek yolunun birlik ve beraberlikten, sendikalarda bir araya gelmekten geçtiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bürolarda, ofislerde, özel eğitim kurumlarında, AVM'lerde, mağaza ve marketlerde; kısacası Sendikamızın faaliyet yürüttüğü 10 Nolu işkolunda çalışan tüm arkadaşlarımızı, "Sendikal Hareketin Parlayan Yıldızı" Koop-İş Sendikası'nda birleşerek haklarına kavuşmaya, geleceğe güvenle bakmaya davet ediyoruz...

2022 yılı, sendikalarda birleşerek ve sendikal mücadelemizi büyüterek, olumsuz koşullara karşı kendimizi güvende hissedeceğimiz, geleceğe güvenle bakabileceğimiz, daha yüksek ücret ve sosyal haklarla insan onuruna yakışır bir hayat süreceğimiz günlerin başlangıcı olsun. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun...

KOOP-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki