HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 3151

SENDİKAMIZ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ “BİREYSEL VE TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ SEMİNERİ” ANTALYA’DA BAŞLADI

Sendikamız ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği ve 15-19 Nisan 2019 tarihleri boyunca sürecek “Bireysel ve Toplu İş İlişkileri Semineri” Antalya’da başladı. Seminere TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Genel Sekreter Metin Güney, Genel Mali Sekreter Osman Aksoy, Genel Eğitim ve Teşkilat Sekreteri Murat Türkekul, Koop-İş Sendikası Başkanlar Kurulu üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Abdülhamit Karataş, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Alımcı ve çeşitli illerden gelen Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Seminer, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar’ın konuşmasıyla açıldı. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Alemdar, bu ortak seminerleri bugüne kadar 7 kez gerçekleştirdiklerini kaydederek, bu seminerlerde sorunların tartışıldığını ve çözüm yolları üretildiğini vurguladı. “Bu durum ülkemizde sosyal diyalog konusunda başka bir örneği olmayan, çok önemli bir gelişmedir” diyen Alemdar, bu örnek çalışmayla gurur duyduklarını kaydetti.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELME BEKLENTİMİZİ YÜKSELTİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ile İmzalanan 3. dönem toplu iş sözleşmesinin, kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin son altı ayına denk gelmesi nedeniyle 01.07.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bağıtlandığını hatırlatan Alemdar, “Şimdi kamu kesiminde bağıtlanacak yeni kamu protokolünü bekliyoruz. 2019-2021 dönemini kapsayacak kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinden beklentimiz yüksek. Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, enflasyondaki yükselme ve pahalılık beklentimizi doğal olarak yükseltiyor. Benim de içinde bulunduğum kamu sözleşmeleri koordinasyon kurulu olarak kararlılıkla çalışıyoruz. Kamuda çalışan üyelerimizi insan onuruna yaraşır bir ücret düzeyine yükseltene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN ÇALIŞANLAR KAMU PROTOKOLÜNDEN YARARLANDIRILMALIDIR

Kamu kesiminde yaşanan en önemli sorunlardan birinin de taşerondan kadroya geçen işçilerin durumu ile ilgili olduğunu vurgulayan Alemdar, TÜRK-İŞ ve Koop-İş’in verdiği büyük mücadele sonucunda önemli kazanımlar elde edildiğini fakat bu kazanımların henüz yeterli düzeyde olmadığını söyledi. Verilen mücadele sonucunda bu işçilerin, taşeronda çalışırken çıkarılan KHK ile kadroya geçirilmesini sağladıklarını belirten Alemdar, “31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanması öngörülen düzenlemeyle, sürekli işçi kadrolarına geçen arkadaşlarımız, asıl işyerinin kurulu bulunduğu işkolundan bildirilmedi. Daha da kötüsü bu arkadaşlarımız, enflasyonun yüzde 20’leri aştığı bir dönemde, altışar aylık dönemler halinde %4 ücret zammı alabiliyor. Bu işçilerimize enflasyon farkı da verilmiyor. Ücretleri zaten düşük olan bu arkadaşlarımıza enflasyon farkı verilmemesi adaletle, hakla, hukukla hiç bağdaşmıyor” şeklinde konuştu. Alemdar, “TÜRK-İŞ olarak hükümetimizden beklentimiz, bu yıl bağıtlanacak kamu kesimi toplu iş sözleşmesinden, taşerondan kadroya geçen ve artık kamu işçisi niteliği kazanan bu arkadaşlarımızın da yararlandırılmasıdır” dedi.

İŞÇİLER 12 AY ÇALIŞTIRILMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de taşerondan kadroya geçen işçilerin sorunlarının devam ettiğini vurgulayan Alemdar, “Bu arkadaşlarımız yalnızca 10 ay çalışıyor. Biz her platformda bu arkadaşlarımızın da diğerleri gibi 12 ay çalışmaları için mücadele veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına bir başvuru yapacağız. Bakanlığımızdan, konuyu Maliye Bakanlığı’na taşımasını talep edeceğiz. Bu konuda sizlerden de destek ve yardım bekliyoruz” dedi.

KÜRESEL SERMAYE BÜYÜRKEN EMEĞİN PAYI AZALIYOR

Yaşanan sorunların sadece ülkemizle değil, tüm dünya ile ilgili olduğuna dikkat çeken Alemdar, “Dünyadaki gelişmelere baktığımızda biz çalışanlar açısından iyi bir tablo yok. Dünyanın üçte biri öyle ya da böyle savaşın içinde. Her yerde kan ve gözyaşı var. Dünyaya barış ve demokrasi getireceğini ileri süren egemen güçler, her bölgeye sadece savaş ve ölüm götürüyor. İşte son dönemde tekrar gördüğümüz gibi İsrail her fırsatta yine Müslümanlara saldırıyor” dedi.

Dünyada ekonomik olarak büyük bir adaletsizliğin olduğunu; küresel servetin yüzde 82’sinin nüfusun sadece yüzde 1’inin elinde bulunduğunu söyleyen Alemdar, Dünyanın en varlıklı 26 insanının, 6 milyar insanın toplam servetine sahip olduğuna dikkat çekti. “Küresel sermaye tüm dünyada çalışanların haklarını ellerinden almak için var gücüyle saldırıyor. Ucuz işçilik, esnek çalışma, taşeronlaştırma… Bunlar dünyanın her yerinde var. Tüm dünyayı tek bir pazara çeviren küresel sermaye inanılmaz ölçüde büyüyor. Buna karşın emeğin bu büyümeden ve zenginlikten aldığı pay azalıyor. Birileri daha çok zenginleşirken, emeği ile geçinenler gittikçe yoksullaşıyor” diyen Alemdar, “Bizim asli görevimiz, yalnızca temsil ettiğimiz çalışanların hak ve çıkarlarını korumak, onlara iyi bir yaşam sunmakla sınırlı değildir. Dünyada daha insanca bir düzenin kurulmasına katkıda bulunmaktır. Barış ve huzur dolu, daha adil ve daha yaşanılası bir dünyanın kurulması için mücadele etmektir. Örgütlenmek, büyümek ve güçlü olmak, bu mücadelenin ilk aşamasıdır. Haklarımızı korumak, bu haklarımızın elimizden alınmaması için çaba göstermek de önemli bir mücadeledir. Sizlerle sık sık yaptığımız gibi, sosyal diyaloğa önem vermek, sorunlarımıza ortak çözümler aramak da bu mücadelenin bir parçasıdır” şeklinde konuştu.

KIDEM TAZMİNATI VE HAKLARIMIZI GERİYE GÖTÜREN DÜZENLEMELERİ KABUL ETMEYECEĞİZ

Hükümet tarafından açıklanan son ekonomik programa da değinen Alemdar, bu programda yer alan başta kıdem tazminatı düzenlemesi olmak üzere kazanılmış hakları geriye götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini vurguladı. Alemdar ayrıca işsizlik ve kayıt dışı istihdamdaki artışa, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma koşullarına, son dönemde şeker fabrikaları ve Tank Palet fabrikasıyla gündeme gelen özelleştirme politikalarına, sendikal örgütlenmenin önündeki engellere ve iş kazalarına da dikkat çekti. Alemdar, “Bu sorunları çoğaltmak mümkün. Ancak son dönemde başka bir sorunumuz daha var. O da vergide yaşanan adaletsizliktir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, bu ülkede ne yazık ki asgari ücretli bile oransal olarak bir kısım kuyumcudan, doktordan, müteahhitten daha fazla vergi veriyor. Oysa bildiğiniz gibi Anayasamızın 73. maddesine göre kamu giderlerini karşılamak üzere, herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır” dedi.

İŞ BARIŞININ KORUNMASINDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Koop-İş’in amaç ve hedefinin işyerinde huzur, güven ve adaleti sağlamak olduğunu vurgulayan Alemdar, işyerlerinde çalışma barışının sağlanmasına üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydederek “Bizim işimiz sorun yaratmak değil, çözüm üretmektir. Var olan sorunları ortadan kaldırmak, üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumaktır. Biz Milli Eğitim Bakanlığımız ile çok önemli bir şey başardık. Sosyal diyaloğu ve iş barışını, bu ilişkinin temel felsefesi haline getirdik. Bizim için çalışma barışının korunması her şeyden önemlidir. Bu konuda üyelerimizi her fırsatta uyarıyoruz. İşyerinizde iyi çalışın, verimli olun, işinize ve işyerinize sahip çıkın diyerek onları motive ediyoruz. Buna rağmen işyerinde huzuru bozanlar, özellikle sosyal medyayı kullanarak huzursuzluk yaratmaya çalışanlar olabiliyor. Bu arkadaşlarımızı da uyarıyoruz, uyarmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

SON EKLENEN HABERLER

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Yıllık %11,39, Aylık %1,36 Arttı

SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ

MAYIS AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI AÇIKLANDI

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.438,24 TL 

KOOP-İŞ HER ZAMAN ÜYELERİNİN YANINDA

Sendikamız Koop-İş, Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği kapsamına alınan veya ücretsiz izne çıkan üyelerine, net 400 TL tutarında destek sağladı

KOOP-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU:
1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!

PİKTES ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

BAŞKANLAR KURULUMUZ YAPILDI

SENDİKAMIZDAN, PİKTES PROJESİ KAPSAMINDA GÖEWVLİ  ÜYELERİMİZ İÇİN UNI NEZDİNDE BAŞVURU

SENDİKAMIZDAN SYDV ÇALIŞANLARI İÇİN AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NA BAŞVURU

SENDİKAMIZDAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAŞVURU

‘SYDV’LERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI GÖZETİLMELİ’

“Virüsün yayılmasını önlemek için tüm AVM’ler ve mağaza zincirleri faaliyetlerine ara vermeli, çalışanlara istihdam ve ücret garantisi sağlanmalıdır.”

AVM ÇALIŞANLARI'NIN SESİ BASINDA...

KOOP-İŞ'Lİ KADINLAR 8 MART ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

ŞUBE YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

ACI KAYBIMIZ...

SENDİKAMIZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

SENDİKAMIZ BÜYÜMEYE VE GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

KALBİMİZ ELAZIĞ ve MALATYA'DA...

H&M TİS BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI

İSTANBUL KOTON’DA MİTİNG GİBİ BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ SÜRÜYOR: KOTON İŞÇİLERİNİN SESİ MALATYA'DA YANKILANDI

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ DEVAM EDİYOR: KOTON İŞVERENİNİ KINIYORUZ!

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TİS TASLAK VE EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI

ANKARA’DA BİLDİRİ DAĞITIMI, İSTANBUL’DA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

ALEMDAR BASS GENEL KURULUNA KATILDI

KOTON İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

MAĞAZA VE AVM’LERDE KOOP-İŞ RÜZGARI: SENDİKAMIZ FOOT LOCKER’DA ÖRGÜTLENDİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARINA DUYURU

SENDİKAMIZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

HARB-İŞ YÖNETİMİNE TEBRİK ZİYARETİ

H&M'de GREVE DOĞRU

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN'DAN ALEMDAR'A ZİYARET

ALEMDAR, BAKAN YARDIMCISI AHMET ERDEM'İ ZİYARET ETTİ

PETROL-İŞ GENEL KURULU YAPILDI

55. YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN...

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

SENDİKAMIZ YÖNETİCİLERİNDEN SAĞLIK-İŞ'E TEBRİK ZİYARETİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAŞKANLAR KURULUMUZ TOPLANDI

KOOP-İŞ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR 19. ŞUBEMİZ AÇILDI…

Sendikamız İstanbul 2 Nolu Şubesi Faaliyete Başladı.

ALEMDAR SAKARYA'DA İŞÇİLERLE BAYRAMLAŞTI

SOKAK KAĞIT ATIK TOPLAYICILARIYLA İFTAR YEMEĞİ

1 MAYIS KOCAELİ'DE COŞKUYLA KUTLANDI

MEB’DE 10 AY ÇALIŞAN GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN 12 AY’A ÇIKARILMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUK

KOOP-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIKLA MÜCADELE ULUSLARARASI PANELİ YAPILDI

SENDİKAMIZ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ “BİREYSEL VE TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ SEMİNERİ” ANTALYA’DA BAŞLADI

ALEMDAR, GÜVENLİK-İŞ 3. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI

KOOP-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

Taşeronlar yüzde 26 zam alamadı

Sendikamız İstikrarlı Büyümesi ile

“Sendikal Hareketin Parlayan Yıldızı”

Olmaya Devam Ediyor

ALEMDAR "ENDÜSTRİ 4.0 VE SENDİKALARIN GELECEĞİ" PANELİNE KATILDI

1. Ana Bakım Fabrikasının Özelleştirilmesine Karşıyız...

YÖNETİM KURULUMUZ TARIM-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

“ÖLÜM YARDIMI” ÖDENEKLERİ VEFAT EDEN ÜYELERİMİZİN AİLELERİNE VERİLMEYE BAŞLANDI.

GENEL BAŞKANIMIZ EYÜP ALEMDAR’DAN ÜYEMİZ YAKININA ÖLÜM YARDIMI

KOOP-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

Başkan Alemdar TES-İŞ Sendikası Genel Kuruluna Katıldı.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği İlk Dönem Eğitim Seminerlerimizin Sonuncusu Yapıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerlerimiz Devam Ediyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerlerimiz Devam Ediyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerlerimiz Başladı

“ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ” DUYURUSU

GENEL BAŞKANIMIZ İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İLE BİR ARAYA GELDİ

ALEMDAR EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ‘NÜ ZİYARET ETTİ

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetiminden Sendikamıza Hayırlı Olsun Ziyareti

Koop-İş Yönetimi Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’i Ziyaret Etti...

KOOP-İŞ 54 YAŞINDA

Sendikamızın 19. Olağan Genel Kurulu Büyük Bir Coşkuyla Geçti

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki