HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 3626

YILDA 12 AY ÇALIŞMAK MEB İŞÇİLERİNİN DE TEMEL HAKKIDIR  

EMEK EN YÜCE DEĞERDİR!
 
YILDA 12 AY ÇALIŞMAK MEB İŞÇİLERİNİN DE TEMEL HAKKIDIR  

MEB İŞÇİLERİNİN TAYİN HAKLARI VERİLMELİDİR  

696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN MEB İŞÇİLERİ RESEN EMEKLİ EDİLMEMELİDİR
 

KOOP-İŞ, ÜYESİ MEB İŞÇİLERİNİN HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR.
 
696 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geçici işçi statüsüyle istihdam edilen 31.000 civarındaki üyelerimizin iş sözleşmeleri 2 ay boyunca askıya alınmakta ve yılda 12 ay yerine 10 ay süreyle çalıştırılmaktadır. Ayrıca bu üyelerimizin tayin hakları da verilmemekte ve resen emeklilik uygulamaları yapılmaktadır.

Koop-İş Sendikası olarak bu üyelerimizin daimi işçi kadrosunda yılda 12 ay istihdam edilmesini, tayin haklarının verilmesini ve resen emeklilik uygulamasının kaldırılmasını sağlayarak tam eşitliğin, çalışma barışının ve huzurunun tesis edilmesi için mücadele ediyoruz.

Diğer kamu işçilerinden farklı olarak, geçici işçi kadrosunda yılda 10 ay çalıştırılan MEB işçileri, pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu arkadaşlarımız, yaşamlarını çalıştıkları işten elde ettikleri gelirle idame ettirmektedir ve yapılan bu adil olmayan uygulama nedeniyle, tek gelir kaynakları olan ücretten yılda 2 ay boyunca mahrum kalmaktadırlar. Bu durum doğal olarak üyelerimizin geleceklerinden kaygı duymalarına, gelir elde edemedikleri iki ay boyunca geçimlerini sağlama konusunda sıkıntıya düşmelerine yol açmaktadır. Bununla birlikte motivasyon eksikliği hissetmelerine ve verimlerinin düşmelerine de neden olmaktadır.

Diğer yandan eğitim yuvalarımız olan okulların kapalı olduğu dönemde dahi okulların fiziken eğitim öğretime hazırlanması için üyelerimize ihtiyaç olduğu da açıktır. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğrencilerimizin, eğitim-öğretim hayatına tam adapte olmaları için zorunlu olan gerekli hazırlıkların sağlanmasında yine bu arkadaşlarımıza ihtiyaç olduğu aşikardır.

Tayin haklarının verilmemesi de üyelerimiz açısından ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Tayin hakkı verilmeyen üyelerimiz, yaşamak zorunda oldukları illere ve işyerlerine geçememekte, bu durum aile birliklerini dahi tehdit eder hale gelmektedir.

Üyelerimiz ayrıca, resen emeklilik uygulamaları ile 47-48 yaşlarında zorunlu olarak emekli edilmektedir. Bu durum üyelerimiz açısından önemli problemleri beraberinde getirirken, yetişmiş tecrübeli işçi açığı yaratması bakımından Milli Eğitim Bakanlığı açısından da problem oluşturmaktadır.

Bu adil olmayan uygulamalar, Anayasa ve yasalarımızdan kaynaklanan çeşitli haklara da aykırıdır. Anayasamızın 49. maddesinde “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir” denilirken, “Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gereken tedbirleri alır” hükümleri yer almaktadır. Oysa bu uygulama, yukarıda da belirttiğimiz üzere çalışma barışını ve huzurunu bozan, iş verimliliğini düşüren sonuçlara yol açmaktadır.

Yapılan uygulamalar ayrıca Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesine ve İş Kanunumuzun çeşitli hükümlerine de aykırılık teşkil etmektedir.

Koop-İş ailesi olarak, bu haksız uygulamaların düzeltilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde pek çok girişimde bulunduk. Sorunun çözümü için önemli bir mesafe kat ettiğimize inansak da kesin çözüm henüz mümkün olmamıştır.

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ile Hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü Taslağına TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Genel Başkanımız Eyüp Alemdar’ın girişimi ile başta MEB işçileri olmak üzere, kamuda geçici statüde çalışan tüm işçilere kadro verilerek yılda 12 ay çalışmalarının sağlanması ile tayin haklarının tanınması yönündeki taleplerimizi içeren hükümler de eklenmiş ve Çerçeve Protokolünde yer almıştır. Protokolde de yer alan bu hükümler ile ilgili olarak gereken çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.

Büyük bir önem verdiğimiz sosyal diyalog ilkesi çerçevesinde, sorunun ivedilikle çözülmesi için gerekenlerin bir an önce hayata geçirilmesini bir kez daha hatırlatıyor, “Yılda 12 ay çalışma” ve tayin haklarının verilmesi ile resen emeklilik uygulamasının kaldırılması taleplerimizin uygulamaya konularak çalışma barışının, huzurunun ve adaletin zaman kaybetmeden tesis edilmesini talep ediyoruz. Bilinmelidir ki haklı mücadelemizi sonuç alana kadar yılmadan sürdüreceğiz.

Yılda 12 ay çalışmak, MEB işçilerinin de temel hakkıdır.  

Diğer tüm kamu işçileri gibi tayin hakkı MEB işçilerinin de hakkıdır.  

Resen emeklilik düzenlemesi kaldırılmalıdır.  

EMEK EN YÜCE DEĞERDİR!

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki