HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 8863

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARINA DUYURU

Değerli Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Çalışanları;

Bildiğiniz üzere Sendikamız 27.06.2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Kapsamında Çalışan İşçiler İçin) işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne yetki tespiti başvurusunda bulundu. Bu başvurudan sonra yaşanan gelişmeleri sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağız.

Çalışma Genel Müdürlüğü, yaptığımız bu başvurumuza, uzun bir inceleme döneminden sonra, 29.08.2019 tarihinde cevap verdi ve Sendikamız ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı (10 nolu işkolunda faaliyet gösteren) işyerlerini kapsayan 18.01.2019 tarihinde imzalanan ve 01.07.2018 – 31.12.2020 tarihleri arasında yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesinin bulunduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işyerlerinin bu toplu iş sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Sendikamız 06.09.2019 tarihinde yazdığı yazı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu tespiti üzerine Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Kapsamında Çalışan İşçiler İçin) işyerlerinde çalışan üyelerimizin ve mevcut toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmalarını talep etti.

Milli Eğitim Bakanlığı bu talebimize 09.10.2019 tarihli yazısı ile cevap verdi. Bakanlık yazısında özetle PICTES projesinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir proje niteliğinde olmadığını, projenin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden bağımsız bir şekilde Koordinatörlük tarafından yürütüldüğünü, PICTES projesinin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işletmesine dahil bir işyeri olarak değerlendirilemeyeceği bu sebeple de yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinden yararlandırılamayacağını bildirdi. 

Sendikamız 18.10.2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına yazdığı yazı ile;

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işyerlerini Bakanlığın üyesi bulunduğu Kamu İşverenleri Sendikası ile Koop-İş sendikası imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında değerlendirdiğini,
  • Üyelerimizin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu kapsamında çoğunlukla öğretmen olarak çalıştığını, 
  • Kamuya işçi alımına ilişkin esaslar dahilinde KPSS puanı ve mülakat yoluyla Bakanlık tarafından işe alındığını,
  • Bakanlığa bağlı okullarda okul idarelerinin yönetim ve denetimi altında, bu okullara devam eden Suriyeli göçmen çocukların okul içi ve dışındaki uyumu, Türkçe ve Arapça dillerinin öğretimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık işlerinde çalıştırıldığını,
  • Bakanlığın görevleri arasına giren bir alanda Bakanlık tarafından kamuya işe alım koşullarına uygun olarak işe alınarak, Bakanlığa bağlı okullarda ve merkezlerde yine Bakanlık personelinin yönetimi ve denetimi altında çalışan işçilerin Bakanlık işçisi olduğunun açık olduğunu.
  • Bakanlığın bu işçileri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden SGK’ya kendi işçisi olarak bildirdiğini, SGK kayıtlarında işvereni olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün göründüğünü,
  • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün T.C. Milli Eğitim Bakanlığının Merkez Teşkilatında yer aldığını,
  • Üyelerimizin ücretlerinin finansmanının şimdilik Avrupa Birliği desteği ile sağlanmasının onların Bakanlığın işçisi olduğu hukuksal gerçeğini değiştirmediğini,
  • Hiçbir kayıtta PICTES II adında bir işyeri olmadığını, zaten bir destekleme projesinin ayrı ve bağımsız bir işyeri olarak değerlendirilemeyeceğini, çalışanların Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde İş Kanuna tabi olarak çalıştıklarını,
  • Sendikamıza üye olan işçilerin Bakanlığın üyesi bulunduğu Kamu İşverenleri Sendikası ile ile Sendikamız arasındaki toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları gerektiğini,

Belirtmiştir.

Sendikamız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde çalışan üyelerimizin 6356 sayılı Kanunun 39. maddesindeki esaslara göre daha fazla geciktirilmeden yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmaları hususunda gereken tüm girişimlerde bulunmuş olup bu konunun takipçisidir.

Sendikamız, toplu iş sözleşmesinin uygulanmaması halinde her zaman olduğu gibi bundan sonra da üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma amacıyla hukuksal yollara başvurmaktan çekinmeyecektir.

Gelmiş olduğumuz aşamada Sendikamıza olan güveninizi, birlik ve beraberliğinizi korumanızı, haklı olduğumuz bu mücadelede beraber hareket etmenin mücadelenin kazanılmasında en önemli etken olduğunu belirtmek isteriz. Sizlerden aldığımız güç sayesinde bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizden şüpheniz olmamalıdır.

Toplu iş sözleşmemiz 01.07.2018 – 31.12.2020 tarihleri arasında yürürlüktedir. Toplu iş sözleşmemizden yararlanmanızın başlangıç tarihi sendikamıza üye  olup, üyeliğinizin Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirildiği tarihtir. Koop-iş ailesine henüz katılmamış olan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü çalışanlarını ailemizin gücüne güç katmaya davet ediyoruz. Toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek ve hak kaybına uğramamak için biran önce e-devlet üzerinden üyeliklerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla duyurulur.

NOT: Sendikamızın Milli Eğitim Bakanlığına yazdığı yazıya, aşağıda yer alan "Haber Dökümanı İçin Tıklayınız" yazılı bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki