HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 1094

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ,21 Eylül 2018 tarihinde Balıkesir Edremit'te bir araya geldi. Toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bir bildiri yayınlandı.

Genel Başkanımız Eyüp Alemdar ve Genel Sekreterimiz Metin Güney'in de katıldığı, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 23. Dönem 16. Toplantısını 21 Eylül 2018 Cuma günü Edremit-Balıkesir’de yaptı. Kurulda; ülke ve çalışma hayatıyla ilgili gündem konuları görüşülerek aşağıdaki hususların duyurulmasına karar verildi;

1. Yapılan seçimlerle birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Şimdi tüm beklentimiz, ülkemiz ve çalışanların içinde bulunduğu sorunların çözüme kavuşturulmasıdır.

2. Ülkemize yönelik ekonomik kaynaklı uluslararası spekülatif hareketler söz konusu olmaktadır. Bunun bir sonucu, mevcut sorunların da etkisiyle, ekonomide olumsuz gelişmelerin yaşanmasıdır. Bazı işverenler bu gelişmeleri gerekçe yaparak oluşan mali yükü çalışanların üstüne bırakmak istemektedir. İstihdam güvencesi ile satınalma gücünün aşındırılması olmak üzere çeşitli uygulamalarla çalışanlar baskı altına alınmaktadır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, başta çalışanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarının daha da bozulmaması ve işlerinin korunması için gerekli önlemlerin öncelikle uygulanmasını beklemektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için “ortak akıl” etrafında birleşilmelidir. Sorunların çözümünde diyalog içinde sosyal taraflarla birlikte çalışılması olumlu katkı sağlayacaktır. Ancak kıdem tazminatı fonu gibi işçi kesiminin duyarlı ve karşı olduğu konular tekrar gündeme getirilmemelidir.

Kamuoyuna açıklanan Orta Vadeli Program’da yer alan ekonomik hedeflere ulaşılması ortak beklentidir. Ülkenin gerçekleriyle uyumlu kalkınma hedefi ve sosyal politikalarla donatılmış bir programın uygulanmasına, toplumun tüm kesimleri gücü oranında katkı sağlamalıdır.

3. Kanunen istisnai bir düzenleme olmasına rağmen güvencesiz çalıştırmanın bir norm haline getirilmesine aracılık eden taşeron uygulaması artık gündemden çıkarılmalıdır. İstanbul havaalanında yaşanan son olaylar taşeron çalıştırmanın yansımasıdır. Yüzlerce taşeron firmada çalışan binlerce işçi, taşeronun taşeronu biçimindeki çalışma biçimi yaşanan sorunun nedenidir. İstanbul havaalanı inşaatı tüm dünya tarafından dikkatle izlenmektedir. Ülkemize itibar kazandıracak bu proje, orada çalışan işçilerin karşı karşıya kaldıkları şartların olumsuzluğuyla gölgelenmemelidir. Konfederasyonumuz üyesi inşaat işkolu sendikası tarafından asıl işyerinde gerçekleştirilen sendikal örgütlenmeyle sağlanan haklar ve çalışma şartları, buradaki taşeron işçilerine de yansıtılmalıdır.

Kamuda taşeron uygulaması tamamıyla sona erdirilmelidir. Başta KİT ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda çalışan alt işveren işçileri ile birlikte kamu kuruluşlarındaki çalıştırma ve ihale şartları (anahtar teslim işleri) kapsamındaki işçilerin kadro beklentileri bir an önce karşılanmalıdır.

Alt işveren bünyesinde çalışırken 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilenler, YHK tarafından bağıtlanan ve süresi Ekim 2020 tarihinde sona erecek sözleşme esas alınarak ücret, mali ve sosyal hakları düzenlenmiştir.  Ancak yaşanan hızlı enflasyon sözleşme ile belirlenen ücret ve sosyal yardım ödemelerini aşındırmıştır. Ücretlere altı ayda bir sadece yüzde 4 oranında artış yapılırken, sosyal yardım ödemeleri değişmeyecektir. Asgari ücret farkı da artık uygulanmayacaktır. Bu kapsamda çalışan işçilerin ücret, mali ve sosyal hakları ile çalışma şartları yeniden düzenlenmelidir.

4. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, gündeminde daima yer alan sendikal örgütlenme konusunda hazırlanan raporu değerlendirmiş, yapılan faaliyetleri gözden geçirmiştir. 

Sendika kurma veya sendikalara üye olma özgürlüğü hakkı Anayasa ile teminat altına alınmıştır. Sendika hakkı ve sendikal faaliyetler demokrasinin olmazsa olmaz şartlarındandır. Demokrasilerde işçilerin bir araya gelerek ortak amaçları izleyebileceği örgütlerin varlığı sağlıklı bir toplumun da önemli göstergesidir. Kamu ya da özel işverenleri sendikal örgütlenme hakkına saygı göstermeli, devlet bu temel hakkın korunması ve geliştirilmesi için gereken ortamı sağlamalıdır. Bu hakkın kullanımına yönelik -kimden gelirse gelsin- engellemeler ve baskılar kabul edilmez niteliktedir. Sendikal örgütlenmenin önündeki yasal ve fiili engellerin ortadan kaldırılması önemini korumaktadır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bütün baskılara ve engellemelere rağmen, zorlu bir mücadele vererek,  özgür iradesiyle sendikalaşma hakkını kullanan ve Konfederasyonumuz üye sendikalarının çatısı altında yeni örgütlenen işçileri selamlamaktadır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, üye sendikalarımız tarafından işçilerin hak ve çıkarları için uyguladığı grevler ile örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecinde sürdürdükleri bütün meşru ve haklı eylemleri desteklemektedir. Başta İstanbul havaalanında çalışan taşeron işçileri olmak üzere, insana yakışır çalışma ve yaşama koşullarının işyerlerinde geçerli olması için verilen mücadele demokratik bir haktır ve anayasal güvence kapsamındadır.

 

Koop-İş Sendikası

Basın Bürosu 

SON EKLENEN HABERLER

"SALGINA KARŞI YENİ TEDBİRLER ALINMALIDIR"

MART AYI AÇLIK YOKSULLUK SINIRI AÇIKLANDI

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

Dört Kişilik Ailenin Açlık Sınırı 2.257,38 TL...

TÜRK-İŞ İL VE BÖLGE TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

BAKAN ALBAYRAK TÜRK-İŞ'İ ZİYARET ETTİ

Dört Kişilik Ailenin Açlık Sınırı 2.219,45 TL

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU BURSA'DA TOPLANDI

BAKAN SELÇUK'TAN TÜRK-İŞ'E ZİYARET

ALEMDAR TİSK GENEL KURULUNA KATILDI

ASGARİ ÜCRET İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR ÜCRET OLMALI

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISINI YAPTI

TÜRK-İŞ KONFEDERASYONUMUZUN GENEL KURULU YAPILDI

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA GERÇEKLEŞTİRDİ.

KASIM 2019 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI AÇIKLANDI

TÜRK-İŞ 23. OLAĞAN GENEL KURULU 5-7 ARALIK'TA

3 KONFEDERASYONDAN VERGİ KONUSUNDA ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

VERGİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN YÜZBİNLERCE İMZA AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞINA İLETİLDİ

VERGİ DÜZENLEMESİNDE İYİLEŞTİRME KAMPANYASI BAŞLADI
 

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

TÜRK-İŞ HEYETİNDEN CUMHURBAŞKANINA ZİYARET

BAŞKAN ALEMDAR, "ÜRETİM ESASLI EKONOMİYE GEÇİŞ" TOPLANTISINDAYDI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KÜRESEL EYLEM HAFTASI

PETROL-İŞ YÖNETİCİLERİNDEN TÜRK-İŞ'E ZİYARET

BAKAN SELÇUK TÜRK-İŞ'İ ZİYARET ETTİ

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU İSTANBUL'DA TOPLANDI
 

SON DAKİKA!

 

KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ANLAŞMA

TÜRK-İŞ'TEN KAMUOYUNA DUYURU

TÜRK-İŞ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK TÜRK-İŞ'İ ZİYARET ETTİ.

KILIÇDAROĞLU TÜRK-İŞ'İ ZİYARET ETTİ

MUSTAFA DESTİCİ'DEN TÜRK-İŞ'E ZİYARET

TÜRK-İŞ'İN 67. YILI KUTLU OLSUN!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜRK-İŞ'i Ziyaret Etti.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY BLOOMBERG HT'DE CANLI YAYINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

TÜRK-İŞ YÖNETİMİ MANSUR YAVAŞ'I ZİYARET ETTİ

TÜRK METAL SENDİKASI’NIN 16. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI 

ALEMDAR TEKGIDA-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI

KAMU KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI, HÜKÜMETE TEKLİF SUNULDU

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

ESKİŞEHİR VALİSİNE NEZAKET ZİYARETİ

ANTALYA VALİSİNDEN TÜRK-İŞ'E ZİYARET

12.ÇALIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU SAMSUN'DA TOPLANDI

TÜRK-İŞ BÖLGE VE İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

TÜRK-İŞ Yönetimi Ankara Valisi'ni Ziyaret Etti...

 

 

 

 

 

ALEMDAR "TÜRK HUKUKUNDA SENDİKAL HAKLAR" SEMPOZYUMUNA KATILDI

TÜRK-İŞ’TEN KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN EK ZAM TALEBİ

MERAL AKŞENER, TÜRK-İŞ YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİ...

TÜRK-İŞ’İ ZİYARETİM YAŞANANLARA KARŞI BİR CEVAPTIR...

TOBB, TİSK, TESK, KAMU-SEN heyeti, 11 Aralık 2018 Salı günü TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY’ı ziyaret etti.

TÜRK-İŞ’TEN, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA “VERGİ ADALETİ” BAŞVURUSU

 

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU TÜRK-İŞ YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİ

TÜRK-İŞ Yönetimi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nı Ziyaret Etti.

AĞBAL‘DAN TÜRK-İŞ‘E ZİYARET

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ali İhsan Yavuz, TÜRK-İŞ‘i Ziyaret Etti...

ALEMDAR SOKAK ATIK TOPLAYICILARININ ÇALIŞMA KOŞULLARINI İYİLEŞTİRME İMZA TÖRENİNE KATILDI

KONFEDERASYONUMUZ TÜRK-İŞ 66 YAŞINDA

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki