HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 1597

TÜRK-İŞ BÖLGE VE İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ Bölge ve İl Temsilcileri Değerlendirme toplantısını, 5 bölge ve 76 ilden gelen TÜRK-İŞ temsilcilikleri, TÜRK-İŞ Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ve SGK Yönetim Kurulu İşçi Üyesinin de katılımıyla, 7-10 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirdi.
 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın konuşmasıyla açılışı yapılan toplantıda, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri de ayrı ayrı söz aldı. Toplantıda örgütlenmede karşılaşılan sorunlar ile çalışma hayatındaki güncel gelişmeler ele alındı.
 
Toplantıda TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar da bir konuşma yaptı. Alemdar, bugüne kadar yapılan bu toplantılarda ortaya çıkan temel sorunun, örgütlenmede yaşanan sorunlar olduğunu vurguladı. Örgütlenme sorununun bugün Türk sendikacılığının önündeki en temel sorun olduğunu kaydeden Alemdar, "Örgütlenmenin önündeki sorunları çözemezsek, sendikal mücadeleyi belli bir düzeye getirmemiz mümkün değildir" şeklinde konuştu.
 
ZORLUKLARA PES EDECEK DEĞİLİZ
 
"Bazı sendikalarımız her istatistik açıklandığında daha da büyüyor, güçleniyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ancak bu bizim için yeterli değildir. Çünkü görüyoruz ki ülkemizde sendikalaşma oranı yüzde 10'ları bir türlü aşmıyor" diyen Alemdar, yerellerde örgütlenmenin zorluklarına dikkat çekerek, "Özellikle özel sektörde örgütlenmenin ne kadar zor ve pahalı bir süreç olduğunu yakından biliyorum. Yaşanan tüm zorluklardan haberdarız. Ancak pes edecek ya da kaderimize razı olacak değiliz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere TÜRK-İŞ Yönetimi, bu zorlukların aşılması konusunda hem hükümet hem de işverenler nezdinde çok çaba harcıyor. Bu konuda sizlerin de yılgınlığa düşmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Alemdar, "Bazı işverenlerin acımasız tutumu, sendikal rekabeti çirkinleştiren davranışlar gibi hususlar da sendikacı arkadaşlarımızda, örgütlenme konusunda isteksizlik yaratıyor. Bunları da biliyoruz. Ancak bunları aşmanın yolu örgütlenmek için daha aktif olmaktan, örgütlenmeyi sendikalarımızın temel hedefi haline getirmekten geçiyor. Örgütsüz işyerlerinde yoğun çaba harcamadan, işkollarımızdaki büyük işyerinde örgütlenme mücadelesi vermeden bu sorunlarımızı aşamayız" dedi.
 
KAMU KESİMİ TİS'İNDEN TAŞERONDAN KADROYA GEÇİRİLENLER DE YARARLANDIRILMALIDIR
 
Verilen büyük mücadele sonucu elde edilen başarılara ve kazanılan pek çok hakka rağmen ülkemizde taşeron sorununun hala sürdüğünü vurgulayan Alemdar, taşeron konusunun sadece birkaç sendikamızın sorunu olmadığını, tüm sendikaların ve TÜRK-İŞ'in sorunu olduğunu kaydetti. Sendikamızın yetkili olduğu işyerlerinde 30 binin üzerinde taşeron işçisinin kadroya geçirildiğini, fakat 31 Ekim 2020'ye kadar uygulanması öngörülen düzenleme nedeniyle sürekli işçi kadrolarına geçen işçilerin, asıl işyerinin kurulu bulunduğu işkolundan bildirilmediğine; bu işçilerin, enflasyonun yüzde 20'leri aştığı bir dönemde altışar aylık dönemler halinde sadece %4 ücret zammı aldıklarına ve enflasyon farkından mahrum kaldıklarına dikkat çeken Alemdar, "TÜRK-İŞ olarak hükümetimizden açıkça talep ediyoruz. Bu yıl bağıtlanacak kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinden, taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız da yararlanmalıdır. Onlar da artık kamu işçisi olduğuna göre, bu sözleşmeden onlar da yararlanmalıdır. Bunu özellikle talep ediyoruz ve bu konuda ısrarcı olmaya devam edeceğiz" dedi.
 
DAHA ADİL, DAHA DEMOKRATİK BİR TOPLUM İÇİN ÖRGÜTLENME
 
Taşeron konusunda olduğu gibi, diğer sorunların da çözümü için örgütlü olmaktan, büyümekten başka bir çarenin olmadığını vurgulayan Alemdar, "Biz ne kadar örgütlü ve güçlü olursak, demokrasimiz de o oranda güçlü olur. Böylece hak ve özgürlüklerimiz de o oranda gelişir. Örgütlenme mücadelesi hepimizin ortak mücadelesidir. O nedenle her sendikamızın örgütlenme çalışmasına katkı verilmelidir. İllerde TÜRK-İŞ'e bağlı tüm sendikaların başkanlarıyla ortaklaşa bir çaba içinde olunmalıdır" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca, Sendikamız Kayseri Şube Başkanı ve TÜRK-İŞ İl Temsilcisi İdris Güven ile Sendikamız Van Şube İdari Sekreteri ve TÜRK-İŞ Bitlis İl Temsilcisi Mustafa Cengiz de katıldı.

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki