HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 494

TÜRK-İŞ AÇLIK YOKSULLUK SINIRINI AÇIKLADI

Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in her ay hesapladığı  Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması açıklandı

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Mayıs ayı sonucuna göre;

  • AÇLIK SINIRI 6.017 TL ile MEVCUT ASGARİ ÜCRETİN 1764 TL ÜZERİNDE!
  • MUTFAK ENFLASYONUNDAKİ ARTIŞ AYLIK %13, SON ON İKİ AYLIK %107 ORANINDA!
  • TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK ÇOK GÜÇLEŞTİ! YOKSULLUK SINIRI 19.602 TL.
  • BEKÂR BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAMA MALİYETİ 7.836 TL‘YE ULAŞTI!

 

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı6.107 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı)19.602 TL’ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 7.836TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Mayıs 2022 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre % 13,04 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı % 107,76 olarak hesaplandı. Beş aylık değişim oranı % 46,85 oldu.

Detaylı Raporu Ekte İndirebilirsiniz...

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki