KOOP-İŞ SENDİKASI TARİHÇESİ
KOOP-İŞ SENDİKASI TARİHÇESİ

Sendikamız 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirtilen 10 sıra nolu "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda faaliyet göstermektedir.

26 Şubat 1961 yılında Tarım Kredi Kooperatiflerinde sekiz çalışanın bir araya gelerek kurdukları Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Derneği, Koop-İş Sendikasının ilk temelleridir.

2 Ağustos 1964 tarihinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Derneği tasfiye kararı alarak aynı gün öğleden sonra uzun süreden beri hazırlıkları yapılan TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ PERSONELİ SENDİKASI, çeşitli illerden gelen 48 kurucunun toplanmasıyla Ankara' da kurulmuştur.

2 Ağustos Pazar günü öğleye kadar Derneğin Genel kurul toplantısı bitirilmiş, öğleden sonra da Koop-İş Sendikasının kurucular toplantısı yapılmış olup, Tüzüğün kabulünden sonra yapılan seçimde KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanlığına Mustafa Ozansoy, Genel Sekreterliğine H.İbrahim Çapan, Merkez Yönetim kurulu Üyeliklerine de Necati Öncü, M.Ali Kıroğlu ve Necdet Tetik seçilmişlerdir.

17 Temmuz 1965 tarihinde ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Derneği mal varlığını KOOP-İŞ Sendikasına devrederek, kendisini fesih edip tarihsel sürecini tamamlamıştır.

Koop-İş Sendikası 1. Olağan Genel kurulunu 17-18 Temmuz 1965 tarihlerinde yapmış olup, Genel Başkanlığa Halil İbrahim Çapan seçilmiştir.

2. Olağan Genel kurul, 21-23 Temmuz 1967 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, Halil İbrahim Çapan yeniden Koop-İş Sendikası Genel Başkanlığı'na seçilmiştir.

Sendikamız 3. Olağan Genel kurulu 17-19 Temmuz 1969 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup Genel Başkanlığa yeniden Halil İbrahim Çapan seçilmiştir. Bu kongremizde Sendikamızın Türk-İş' e üyeliği ittifakla kabul edilmiş ve Genel Kurulun bu kararı Türk-İş yönetimince Ocak 1970 üyeliğe kabulle sonuçlanmıştır.

4. Olağan Genel kurul 16-18 Temmuz 1971, 5. Olağan Genel Kurul 20-22 Temmuz 1973 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, Genel Başkanlığa bu dönemlerde de Halil İbrahim ÇAPAN seçilmiştir. 5. Olağan Genel Kurulumuzda 274 Sayılı Sendikalar Kanununun 9. Maddesine dayanılarak, İşkolları Yönetmeliğine göre sendikamızın açılımı " Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası " olarak düzenlenmiştir.

1630 sayılı Kanunla kabul edilen Dernekler ve Sendikalar Yasasına uygun olarak, Ana tüzüğümüzde yapılması gerekli değişiklikler için 14 Eylül 1974 günü 1. Olağanüstü Kongre gerçekleştirilmiştir.

Sendikamızın 6. Olağan Genel Kurulu 25-27 Haziran 1976 yılında, 7. Olağan Genel Kurulu 28-30 Haziran 1979 tarihlerinde yapılmış olup, Genel Başkanlığa Halil İbrahim Çapan tekrar seçilmiştir.

28-29 Haziran 1979 tarihlerinde Türk Koop-Sen Sendikası Genel Kurul Kararıyla, KOOP-İŞ Sendikasına katılmıştır.

17-18 Temmuz 1965 yılında yapılan Genel Kurulda Genel Başkan seçilen ve görevini uzun yıllar başarıyla sürdüren Halil İbrahim Çapan 01.10.1981 tarihinde sağlık nedenleriyle Genel başkanlık görevinden ayrılmıştır.

Sendikamızın 8. Olağan Genel Kurulu 13-14 Kasım 1981 tarihlerinde yapılmış olup, Genel Başkanlığa Burhanettin Işık seçilmiştir.

7 Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2821 Sayılı Sendikalar Yasasına, Ana tüzüğümüzü uyarlamak üzere 29 Temmuz 1983 tarihinde 2. Olağanüstü Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir.

Ancak, 8. Olağan Genel kurul seçim sonuçlarının mahkeme kararı ile iptal edilmesi üzerine, sendikamıza Mart 1983 itibariyle Kayyum Heyeti atanmış olup, 9. Olağan Genel Kurulumuza Kayyum Heyeti nezaretinde girilmiştir. 17- 18 Aralık 1984 tarihinde gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurulda Genel Başkanlığa Ahmet Balaman seçilmiştir.

Genel Merkezi İzmir'de bulunan Bağımsız Hür Büro-İş Sendikası ve yine Genel Merkezi Ankara'da bulunan Bağımsız Büro-Sen Sendikalarının Genel Kurul kararlarıyla Sendikamız Koop-İş'e katılmalarının kabulü gerekçesiyle ve Ana tüzüğümüzdeki tüzük tadili için 26 Şubat 1984 tarihinde 3. Olağanüstü Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. Yine 1984 yılı içerisinde genel merkezi Ankara'da bulunan Bağımsız Ofis-İş Sendikası da Koop-İş Sendikası'na katılmıştır.

Koop-iş Sendikasının 10. Olağan Genel kurulu 6-7 Aralık 1986, 11. Olağan Genel kurulu 12.11.1989, 12. Olağan Genel Kurulu 24-25 Ekim 1992, 13. Olağan Genel kurulu 17-18 Haziran 1995 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, her defasında Genel Başkanlığa Ahmet Balaman seçilmiştir.

Sendikamızın 14. Olağan Genel Kurulu 12-13 Haziran 1999 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Genel Başkanlığa Mehmet Yazan seçilmiştir.

2-3 Eylül 2000 tarihlerinde Sendikamız 4. Olağanüstü Genel Kurulu yapmak zorunda kalmıştır. Yapılan seçimler sonucunda Genel Başkanlığa Can Sert seçilmiştir.

24-25 Mayıs 2003 tarihlerinde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurulda Genel Başkanlığa Eyüp Alemdar seçilmiştir.

24-25 Mart 2007 tarihinde yapılan 16. Olağan Genel Kurulda Genel Başkanlığa Eyüp Alemdar tekrar seçilirken, Genel Sekreterliğe Tuncer Gürbulak ve Genel Mali Sekreterliğe Metin Güney seçilmişlerdir.

7-8 Ağustos 2010 yılında gerçekleştirilen 17. Olağan Genel Kurulda Eyüp Alemdar Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Genel Sekreterliğe Metin Güney, Genel Mali Sekreterliğe Mehmet Karaarslanoğlu ve Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreterliği'ne Osman AKSOY seçilmişlerdir.

5-6 Ağustos 2014 tarihinde yapılan 18. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa Eyüp Alemdar, Genel Sekreterliğe Metin Güney, Genel Teşkilat Sekreterliğine Osman Aksoy yeniden seçildi. Genel Mali Sekreterliğe Ahmet Karaman ve Genel Eğitim Sekreterliğine Murat Türkekul seçildi.

21-22 Temmuz  2018 tarihinde yapılan 19. Olağan Genel Kurulu'nda Genel  Başkanlığa tekrar Eyüp Alemdar, Genel Sekreterliğe Metin Güney, Genel Mali Sekreterliğe Osman Aksoy ve Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreterliğine Murat Türkekul seçildi.

OKUMAK İÇİN KİTABIN ÜZERİNE TIKLAYIN...

 

 

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki