HABER DETAYLARI
Görüntülenme Sayısı: 1851

ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIKLA MÜCADELE ULUSLARARASI PANELİ YAPILDI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen “Çalışma Yaşamında Ayrımcılıkla Mücadele Uluslararası Paneli” 17 Nisan 2019 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde yapıldı. Panele, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar da konuşmacı olarak katıldı. Panel, TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Üç oturum halinde düzenlenen panelin “Çalışma Yaşamında Ayrımcılığın Farklı Yüzleri” başlıklı ilk oturumunda, TİHEK Üyesi Dilek Ertürk’ün oturum başkanlığında Prof. Dr. Hayriye Erbaş, Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, Prof. Dr. Kasım Karataş birer sunum yaparken, Av. Harun Mertoğlu başkanlığında ve “Çalışma Yaşamında Ayrımcılıkla Mücadelede Uluslararası Normlar” başlıklı ikinci oturumunda Belçika Interfederal Fırsat Eşitliği Merkezi Başkanı Patrick Charlier, ILO Kıdemli Teknik Uzmanı Valentina Beghini ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Düzgün sunumlarını yaptılar. Panelin “Çalışma Yaşamında Ayrımcılıkla Mücadelede Mekanizmalar” başlıklı ve TİHEK üyesi Hıdır Yıldırım’ın başkanlığındaki üçüncü oturumda ise Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar ve Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş birer konuşma yaptılar.

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Eyüp Alemdar, panelde yaptığı konuşmada, özellikle kayıt dışı istihdam ve işsizlik oranlarının yüksek olduğu, sendikalaşmanın ise istenen düzeyde olmadığı gelişmekte olan ülkelerde, cinsiyete, etnik kökene, azınlıklara, engellilere yönelik ayrımcılığın daha yoğun hissedildiğini kaydetti. Alemdar, “Genellikle iş başvurularında, ücret artışları ve terfilerde ortaya çıkan ayrımcılık, özellikle kadınların ve engellilerin kayıt dışında ve düşük ücretle, güvencesiz ve örgütsüz bir şekilde istihdam edilmelerine neden oluyor. Bu durum işyerlerinde mobbing vakalarının artmasına, çalışanların motivasyonunun düşmesine ve dolayısıyla verimliliğin ve performansın azalmasına yol açıyor” dedi.

ANAYASAYA RAĞMEN AYRIMCILIK YAŞANIYOR

Her Türk vatandaşının Anayasadaki temel ve hak ve özgürlüklerden eşitlik ve sosyal adalet gereğince yararlanma hakkına doğuştan sahip olduğunun Anayasada güvence altına alındığını vurgulayan Alemdar, “Anayasamızın bu emredici hükmüne rağmen toplumsal hayatta ve çalışma hayatında bir takım ayrımcılık uygulamaları yaşanıyor. Ülkemizde yapılan bir araştırmada, işyerlerinde en fazla cinsiyete ve engellilere dayalı ayrımcılık yapıldığı tespit edilmiştir. Özellikle kadınlar, kayıt dışı istihdamda daha fazla tercih ediliyor. Bu durum kadınların işgücü piyasasında insan onuruna yakışır işlerde çalışmasını engelliyor. Kadınların kayıt dışı olarak ve esnek çalışma modelleriyle istihdamına neden oluyor” şeklinde konuştu.

ÜCRET EŞİTSİZLİKLERİ GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK BOYUTTA

Ülkemizde kadın çalışanlar ile erkek çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliklerinin de göz ardı edilemeyecek boyutta olduğunu vurgulayan Alemdar, “Aynı işyerinde, aynı özelliklere sahip olan kadın ve erkeklerin ücretleri arasında belirgin farklılıkların yaşandığı biliniyor. Kadınlar ne yazık ki genel olarak örgütsüz, kötü çalışma koşullarında, düşük ücretli ve sigortasız olarak çalıştırılıyor” dedi.

SENDİKALARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Ayrımcılığın önlenmesi konusunda sendikalara büyük görevler düştüğünü söyleyen Alemdar, ayrımcılığın önlenmesinin sadece yasal düzenlemelerle ve caydırıcı uygulamalarla gerçekleşemeyeceğini, bu sorunun en önemli panzehirinin sendikalaşmak olduğunu vurguladı. Alemdar, “Çalışanların sırtlarını dayayabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir sendikalarının olduğu bir işyerinde ayrımcılık değil, çalışma barışı, sosyal diyalog, verimlilik ve başarı vardır. Çalışanlar arasında toplu iş sözleşmeleriyle garanti altına alınmış eşit hak ve özgürlükler vardır. O nedenle işyerinde ayrımcılığa karşı mücadelenin kaleleri sendikalardır” şeklinde konuştu.

Pek çok sendikanın bünyesinde kadın komisyonları ve engelli çalışanlarla ilgili komisyonlar oluşturulduğunu kaydeden Alemdar, bu konuda gerekli tüzük düzenlemelerinin de hayata geçirildiğini kaydetti. Alemdar, “Genel Başkanı olduğum Koop-İş Sendikası’nın tüzüğünde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, cinsiyet temelli ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi, bu ve benzeri amaçlar için çalışılması konusunda bir düzenleme var. Yine sendikalarımızın bünyesinde engelli çalışanlarımızla ilgili komisyon ve çalışma grupları bulunuyor. Engelli yurttaşlarımızın sorunların çözümü için gerekli çaba ortaya konuyor. Onların toplumsal yaşama katılması için gereken önlemler alınıyor. Hayatın her alanında desteklenmeleri için de girişimlerde bulunuluyor. Sendikalarımızın üyesi olan engelli arkadaşlarımız, sendikal mücadelede aktif görevler alıyor. Biz de sendikalar olarak onları desteklemek, uğrayacakları herhangi bir ayrımcılığa karşı duyarlı olmak için mücadele veriyoruz” dedi. Alemdar, tüm bu nedenlerle çalışma yaşamında sendikalara, sendikal örgütlenmeye büyük ihtiyaç olduğunu kaydetti. Alemdar, “Bir ülkede sendikal örgütlenmenin zayıflığı da bir çeşit ayrımcılıktır. Çünkü ülkemizde sendikalı işçiyle sendikasız işçi arasında, haklar ve özgürlükler bakımından çok büyük farklar vardır. Bu da çalışma yaşamında büyük bir ayrımcılık oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

SORUNLARA KARŞI ANCAK BİRLİKTE ÇÖZÜM BULABİLİRİZ

TÜRK-İŞ olarak tüm çalışanların, toplumsal hayatta ve çalışma hayatında yaşadığı sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Alemdar, “Bize düşen önemli bir görev var. Bizler farklı konfederasyonlarda, farklı sendikalarda görev yapanlar olarak, ülkemizin ve çalışma yaşamının ortak sorunları olduğunu unutmamalıyız. Bu ortak sorunlara karşı enerjimizi, kaynaklarımızı, gücümüzü birleştirerek, birlikte mücadele ederek ve dayanışarak çözümler bulabiliriz” şeklinde konuştu. Alemdar sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bizler biliyoruz ki kadın demek, anne demektir. Annelerimize karşı ayrımcılığın olmadığı, daha güçlü bir endüstriyel demokrasi, sağlıklı ve huzurlu işyerleri ve tüm çalışanların örgütlü olduğu, hak ve özgürlüklerini kullanabildiği bir çalışma yaşamı dileklerimle sözlerimi bitiriyorum. Hepinizi şahsım, Sendikam Koop-İş ve Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ adına selamlıyorum.”

SON EKLENEN HABERLER

MAYIS AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI AÇIKLANDI

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.438,24 TL 

KOOP-İŞ HER ZAMAN ÜYELERİNİN YANINDA

Sendikamız Koop-İş, Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği kapsamına alınan veya ücretsiz izne çıkan üyelerine, net 400 TL tutarında destek sağladı

KOOP-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU:
1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!

PİKTES ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

BAŞKANLAR KURULUMUZ YAPILDI

SENDİKAMIZDAN, PİKTES PROJESİ KAPSAMINDA GÖEWVLİ  ÜYELERİMİZ İÇİN UNI NEZDİNDE BAŞVURU

SENDİKAMIZDAN SYDV ÇALIŞANLARI İÇİN AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NA BAŞVURU

SENDİKAMIZDAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAŞVURU

‘SYDV’LERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI GÖZETİLMELİ’

“Virüsün yayılmasını önlemek için tüm AVM’ler ve mağaza zincirleri faaliyetlerine ara vermeli, çalışanlara istihdam ve ücret garantisi sağlanmalıdır.”

AVM ÇALIŞANLARI'NIN SESİ BASINDA...

KOOP-İŞ'Lİ KADINLAR 8 MART ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

ŞUBE YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

ACI KAYBIMIZ...

SENDİKAMIZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

SENDİKAMIZ BÜYÜMEYE VE GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

KALBİMİZ ELAZIĞ ve MALATYA'DA...

H&M TİS BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI

İSTANBUL KOTON’DA MİTİNG GİBİ BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ SÜRÜYOR: KOTON İŞÇİLERİNİN SESİ MALATYA'DA YANKILANDI

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ DEVAM EDİYOR: KOTON İŞVERENİNİ KINIYORUZ!

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TİS TASLAK VE EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI

ANKARA’DA BİLDİRİ DAĞITIMI, İSTANBUL’DA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

ALEMDAR BASS GENEL KURULUNA KATILDI

KOTON İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

MAĞAZA VE AVM’LERDE KOOP-İŞ RÜZGARI: SENDİKAMIZ FOOT LOCKER’DA ÖRGÜTLENDİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARINA DUYURU

SENDİKAMIZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

HARB-İŞ YÖNETİMİNE TEBRİK ZİYARETİ

H&M'de GREVE DOĞRU

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN'DAN ALEMDAR'A ZİYARET

ALEMDAR, BAKAN YARDIMCISI AHMET ERDEM'İ ZİYARET ETTİ

PETROL-İŞ GENEL KURULU YAPILDI

55. YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN...

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

SENDİKAMIZ YÖNETİCİLERİNDEN SAĞLIK-İŞ'E TEBRİK ZİYARETİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAŞKANLAR KURULUMUZ TOPLANDI

KOOP-İŞ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR 19. ŞUBEMİZ AÇILDI…

Sendikamız İstanbul 2 Nolu Şubesi Faaliyete Başladı.

ALEMDAR SAKARYA'DA İŞÇİLERLE BAYRAMLAŞTI

SOKAK KAĞIT ATIK TOPLAYICILARIYLA İFTAR YEMEĞİ

1 MAYIS KOCAELİ'DE COŞKUYLA KUTLANDI

MEB’DE 10 AY ÇALIŞAN GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN 12 AY’A ÇIKARILMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUK

KOOP-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIKLA MÜCADELE ULUSLARARASI PANELİ YAPILDI

SENDİKAMIZ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ “BİREYSEL VE TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ SEMİNERİ” ANTALYA’DA BAŞLADI

ALEMDAR, GÜVENLİK-İŞ 3. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI

KOOP-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

Taşeronlar yüzde 26 zam alamadı

Sendikamız İstikrarlı Büyümesi ile

“Sendikal Hareketin Parlayan Yıldızı”

Olmaya Devam Ediyor

ALEMDAR "ENDÜSTRİ 4.0 VE SENDİKALARIN GELECEĞİ" PANELİNE KATILDI

1. Ana Bakım Fabrikasının Özelleştirilmesine Karşıyız...

YÖNETİM KURULUMUZ TARIM-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

“ÖLÜM YARDIMI” ÖDENEKLERİ VEFAT EDEN ÜYELERİMİZİN AİLELERİNE VERİLMEYE BAŞLANDI.

GENEL BAŞKANIMIZ EYÜP ALEMDAR’DAN ÜYEMİZ YAKININA ÖLÜM YARDIMI

KOOP-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

Başkan Alemdar TES-İŞ Sendikası Genel Kuruluna Katıldı.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği İlk Dönem Eğitim Seminerlerimizin Sonuncusu Yapıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerlerimiz Devam Ediyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerlerimiz Devam Ediyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerlerimiz Başladı

“ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ” DUYURUSU

GENEL BAŞKANIMIZ İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İLE BİR ARAYA GELDİ

ALEMDAR EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ‘NÜ ZİYARET ETTİ

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetiminden Sendikamıza Hayırlı Olsun Ziyareti

Koop-İş Yönetimi Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’i Ziyaret Etti...

KOOP-İŞ 54 YAŞINDA

Sendikamızın 19. Olağan Genel Kurulu Büyük Bir Coşkuyla Geçti

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki