Konaklama
Konaklama

KONAKLAMA GENELGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Konaklama Tesislerinlerinden Faydalanma, Yer Tahsisi ve ücretleri

 

            Konaklama tesislerinin konaklama bölümü ve diğer bölümlerinden faydalanabilecekler 

            MADDE 1- (1)  Konaklama tesislerin otel bölümü ve diğer bölümlerinden;

            a) Koop-İş Sendikası Yöneticileri, Temsilcileri ve üyeleri ile birimlerinde çalışan personel, Önceden Genel Merkezce tahsisi yapılan Misafirhane veya Otele doğrudan kimliklerini göstermek suretiyle kendileri ve refakatinde (eş, çocuklar, anne, baba ve kardeşler) gelenler, faydalanabileceklerdir.

            (2) Kimliğini ispat edemeyenler ile yukarıda belirtilenlerin dışında başvuranlar konaklama tesislerine kabul edilemezler.

            (3) Konaklama tesislerinde konaklama Şube Başkanları kanalıyla, Genel Merkezde ilgili birimle görüşülüp mutabık kalındıktan sonra, tesisle ilgili tahsis formu doldurularak Şube Başkanı veya Şube Başkanının belirleyeceği bir yetkili tarafından imzalanması sonucu Koop-İş Sendikamızın 0312 232 0160  nolu faksına bildirim yapılmak şartıyla işlem başlayacaktır. Genel Merkezde ilgili birim tarafından işlem onaylandıktan sonra tahsis ile ilgili otel veya misafirhaneye bildirilecek, Otel veya misafirhane onayından sonra Genel Merkez ilgili birim yetkilisi,  Şube Başkanına bilgi verecektir. İşlemlerde aksaklık olmaması açısından, acil durumlar haricinde rezervasyonların özellikle mesai saatleri içerisinde yapılması, ilgili formların zamanında gönderilmesi Şube Başkanlarının sorumluluğundadır.

                       

            Konaklama bölümünde yer ayırma ve tahsis usulü          

            MADDE 2- (1) Koop-İş Sendikası üyeleri veya bu Yönetmelikte konaklamaları uygun görülenler kalış süresini belirtmek suretiyle bağlı oldukları Şube Başkanlığı kanalıyla önceden rezervasyon yaptırabilirler.

            (2) İletişim araçları ile önceden rezervasyon yaptıranlardan konaklama ücreti, kişinin konaklayacağı tesiste (Üye için belirtilen fiyat) peşin olarak yatırılmak suretiyle oda tahsisi yapılır. Bu şekilde tahsis yaptırmayanların rezervasyonları iptal edilir     

                                   

Konaklama bölümünde kalma süresi

            MADDE 3- (1) Konaklama bölümünde aralıksız konaklama süresi en fazla 5 (beş) gündür.

            (2) Geçici görev, kurs ve tedavi amacıyla gelenlerin konaklama bölümünde kalma süreleri geliş nedenlerinin süresi ile sınırlıdır. Bu konularda Genel Yönetim Kurulu onayı gerekmektedir.

 

            (3) Süre kayıtlarına uyulmasının sağlanmasından Şube Başkanları bizzat sorumludur.

 

            (4) Konaklama tesisleri devamlılık arz edecek şekilde pansiyon veya lojman olarak kullanılamaz.

 

            Yatak ücretlerinin tespiti, uygulanması ve ilanı

            MADDE 4- (1) Konaklama tesislerinde Koop-İş Sendikası Yönetici ve Temsilcileri, Koop-İş Sendikası Üyeleri ve personeli ile bunların birinci derecede yakınları için her yıl yapılan anlaşma fiyatları ile belirlenerek duyurulur ve üyelerin bilgi edinmeleri Şube Başkanlıklarınca ve Koop-İş Sendikası Web sitesi aracılığı ile sağlanır. 

            Konaklama bölümü konaklama belgesi ve misafir kabulü

            MADDE 5- (1)Konaklama bölümünde kalmak üzere tesise başvuranların kaydedilmesi için otel bölümü konaklama belgesi doldurulur. Resepsiyon görevlisi başvuranların kimliklerini alır ve bu formu kendi eliyle doldurur. Kayıt formlarının okunaklı bir şekilde doldurulması, gerekli bilgileri taşıması ve konaklayanlara imzalattırılması zorunludur. Üye için tahsis edilen yerler hiçbir şekilde başkalarınca kullanılamaz.

            (2) Konaklama bölümünde kalma hakkı bulunanlar, getirecekleri misafirlerini konaklama bölümüne çıkaramazlar.

            (3) Konaklama ile ilgili bilerek yanlış bilgi verenler, konaklama tesisine zorluk çıkaranlar ve ücretini ödemeyenlerle ilgili bir daha rezervasyon talebi alınmayacaktır.  

           

 Konaklama tesislerinde ücret tahsili

MADDE 6- (1) Konaklama bölümünde kalanların ücretleri ve diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler peşin para veya kredi kartı ile tahsil edilir.

            (2) Konaklama bölümü ile ilişiğini kesecek olanlar aynı gün en geç gündüz saat 10.00’da kaldıkları odayı boşaltmak zorundadırlar. Üyelerimize en iyi hizmetin sunulması ile ilgili olarak tüm birimlerimizin Genelgemize göre hareket etmelerini, tereddüt edilecek hususların Genel Merkezimizden sorulmasını önemle rica ederiz.

 

EKLER: 1-Sayfa Fiyat Listesi                            

                   

Eyüp ALEMDAR

                                         Metin GÜNEY

Genel Başkan

                                         Genel Sekreter


 

 

Eposta Listesi Öneri Formu Anket Eski Site Linki